Zásady č. 77/1975 Zb.Zásady zabezpečenia kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe Slovenskej socialistickej republiky, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 175

Čiastka 20/1975
Platnosť od 17.07.1975 do24.06.1982
Účinnosť od 17.07.1975 do24.06.1982
Zrušený 66/1982 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené