Ústavný zákon č. 50/1975 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa čl. 64 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 14/1975
Platnosť od 28.05.1975
Účinnosť od 28.05.1975

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.05.1975 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

28.05.1975

Pôvodný predpis

28.05.1975
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené