Zákon č. 20/1975 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce

(v znení č. 311/2001 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 7/1975
Platnosť od 27.03.1975
Účinnosť od 01.07.2016

20

ZÁKON

z 26. marca 1975,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. IV

Zrušujú sa:

1. § 19 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane;

2. § 15 ods. 3 a § 73 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení;

3. vládne nariadenie č. 40/1953 Zb. o občianskej pracovnej pomoci;

4. vládne nariadenie č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 60/1970 Zb.;

5. vyhláška č. 113/1955 Ú. l. (Ú. v.) o pracovnom pomere členov lodných posádok československých námorných lodí;

6. § 97 ods. 2 písm. e) vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení;

7. vyhláška č. 23/1970 Zb. o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory.


Čl. V

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Zákonníka práce, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1975.


Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.