Vyhláška č. 157/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce

Čiastka 38/1975
Platnosť od 28.12.1975 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1980
Zrušený 143/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1976 - 31.12.1980 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1976 - 31.12.1980

Pôvodný predpis

28.12.1975
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené