Zákon č. 148/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976

Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1976
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené