Uznesenie č. 55/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode číslo 75 - Partizánske, okres Topoľčany

Čiastka 9/1974
Platnosť od 10.06.1974 do27.08.1990
Záväznosť od 10.06.1974
Záväznosť do 27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené