Ústavný zákon č. 41/1974 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 6/1974
Platnosť od 07.05.1974
Účinnosť od 07.05.1974

OBSAH

41

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 23. apríla 1974

o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Slovenská národná rada súhlasí so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky podľa Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach podpísanej vo Viedni 21. decembra 1973.


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Dr.Colotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.