Vyhláška č. 27/1974 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa

Čiastka 3/1974
Platnosť od 28.03.1974
Účinnosť od 28.03.1974

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.03.1974 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

28.03.1974

Pôvodný predpis

28.03.1974
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené