Vyhláška č. 21/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974
Uzavretie zmluvy 11.05.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 nadobudla Dohoda platnosť 17. Aprílom 1973.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.03.1974 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

06.03.1974

Pôvodný predpis

19.02.1974
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené