Vyhláška č. 19/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974 do31.12.1978
Účinnosť od 01.01.1974 do31.12.1978
Uzavretie zmluvy 29.11.1973
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené