Zákon č. 167/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej

(v znení č. 197/1990 Zb.)

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do06.06.1991
Účinnosť od 18.05.1990 do06.06.1991
Zrušený 196/1991 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené