Vyhláška č. 83/1972 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Michalovciach, ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad

Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972
Účinnosť od 31.10.1972

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.10.1972 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.10.1972

Pôvodný predpis

31.10.1972
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené