Vyhláška č. 72/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Čiastka 22/1972
Platnosť od 19.09.1972 do31.12.1974
Účinnosť od 04.10.1972 do31.12.1974
Uzavretie zmluvy 27.06.1972
Zrušený 72/1972 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 27. júnom 1972.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.10.1972 - 31.12.1974 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

04.10.1972 - 31.12.1974

Pôvodný predpis

19.09.1972
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené