Vyhláška č. 34/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 9. júna 1972, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

Čiastka 13/1972
Platnosť od 29.06.1972 do31.12.1984
Účinnosť od 29.06.1972 do31.12.1984
Zrušený 139/1984 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené