Vyhláška č. 84/1970 Zb.Vyhláška Federálného výboru pre priemysel, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaných náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov

Čiastka 25/1970
Platnosť od 19.08.1970 do30.04.1974
Účinnosť od 19.08.1970 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené