Uznesenie č. 53/1970 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 16/1970
Platnosť od 04.06.1970
Záväznosť od 04.06.1970

53

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 27. mája 1970

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia zo 4. marca 1970 č. 15 Zb. o zániku práva osobného užívania bytu a vypratania bytu občanov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú mimo územia Československej socialistickej republiky,

zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia zo 4. marca 1970 č. 16 Zb. o zriadení medaily Za upevňovanie priateľstva v zbrani,

zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970 č. 26 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied.

Dr. Hanes v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené