Redakčné oznámenie č. 164/1970 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 47/1970
Platnosť od 30.12.1970 do31.12.1971
Zrušený 113/1971 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené