Zákon č. 146/1970 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte

Čiastka 44/1970
Platnosť od 28.12.1970
Účinnosť od 28.12.1970

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené