Zákon č. 144/1970 Zb.Zákon o Štátnej banke československej

(v znení č. 175/1988 Zb.)

Čiastka 43/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1989
Zrušený 130/1989 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené