Vyhláška č. 140/1970 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých záväzkových hospodárskych vzťahov pri dodávkach určených spotrebných výrobkov

Čiastka 42/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1972
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené