Zákon č. 116/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie

(v znení č. 164/1970 Zb.)

Čiastka 36/1970
Platnosť od 14.12.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971
Zrušený 113/1971 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené