Vyhláška č. 95/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o jednotných medzinárodných ustanoveniach týkajúcich sa výstroja motorových vozidiel (Predpisy č. 4, 6, 7 a 8)

Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969
Účinnosť od 29.08.1969
Uzavretie zmluvy 20.03.1958
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku Predpisy č. 4, 6, 7 a 8 nadobudli platnosť 17. júnom 1969.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.08.1969 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

29.08.1969

Pôvodný predpis

14.08.1969
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené