Vyhláška č. 34/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 12/1969
Platnosť od 24.04.1969
Účinnosť od 09.05.1969
Uzavretie zmluvy 13.11.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 21 Dohoda nadobudla platnosť 30. septembrom 1968.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.05.1969 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

09.05.1969

Pôvodný predpis

24.04.1969
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené