Vyhláška č. 111/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o všeobecnom devízovom povolení pre organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť

Čiastka 36/1969
Platnosť od 06.10.1969 do31.12.1970
Účinnosť od 06.10.1969 do31.12.1970
Zrušený 142/1970 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené