Vyhláška č. 58/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu

Čiastka 19/1968
Platnosť od 13.05.1968 do31.12.1977
Účinnosť od 13.05.1968 do31.12.1977
Zrušený 61/1977 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené