Vyhláška č. 2/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori a o Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori dojednaných v Londýne 17. júna 1960

Čiastka 1/1968
Platnosť od 11.01.1968
Účinnosť od 26.01.1968
Uzavretie zmluvy 17.06.1960
Redakčná poznámka

Dohovor vstúpil v platnosť na základe svojho článku XI 26. májom 1965. Pre Československú socialistickú republiku vstúpil v platnosť na základe svojho článku X 5. októbrom 1967.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.01.1968 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

26.01.1968

Pôvodný predpis

11.01.1968
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené