Vyhláška č. 178/1968 Zb.Vyhláška predsedu vlády, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené