Zákon č. 175/1968 Zb.Zákon o meste Brne

(v znení č. 126/1971 Zb., 369/1990 Zb.)

Čiastka 47/1968
Platnosť od 27.12.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 26.11.1971 do31.12.1971
Zrušený 146/1971 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené