Zákon č. 163/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 31.12.1989 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1969 - 31.12.1989

Pôvodný predpis

22.12.1968
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené