Vyhláška č. 139/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o povinnom vybavení niektorých motorových vozidiel bezpečnostnými pásmi, prerušovaným žltým svetlom a výstražným trojuholníkom

Čiastka 39/1968
Platnosť od 25.10.1968 do30.06.1972
Účinnosť od 01.01.1969 do30.06.1972
Zrušený 32/1972 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 30.06.1972 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1969 - 30.06.1972

Pôvodný predpis

25.10.1968
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené