Vyhláška č. 64/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)

Čiastka 25/1967
Platnosť od 01.07.1967
Účinnosť od 16.07.1967
Uzavretie zmluvy 29.11.1966
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 Dohoda vstúpila v platnosť 29. novembra 1966.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.07.1967 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

16.07.1967

Pôvodný predpis

01.07.1967
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené