Zákon č. 29/1967 Zb.Zákon o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

(v znení č. 207/1968 Zb.(nepriamo))

Čiastka 11/1967
Platnosť od 10.04.1967 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené