Nariadenie vlády č. 128/1967 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva

Čiastka 47/1967
Platnosť od 28.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1968 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1968

Pôvodný predpis

28.12.1967
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené