Vyhláška č. 127/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 46/1967
Platnosť od 27.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené