Ústavný zákon č. 110/1967 Zb.Ústavný zákon o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Prahe

Čiastka 42/1967
Platnosť od 12.12.1967
Účinnosť od 12.12.1967

110

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 30. novembra 1967

o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Prahe

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Postavenie a pôsobnosť národných výborov v hlavnom meste Prahe ustanovuje osobitný zákon.


§ 2

Vzhľadom na to sa mení čl. 91 ústavy, ktorý znie:

„Čl. 91

(1) Národné výbory sú krajské, okresné a v obciach mestské alebo miestne, v mestských obvodoch niektorých miest sú obvodné národné výbory.

(2) V Prahe je Národný výbor hlavného mesta Prahy a ďalšie národné výbory, ktoré určí zákon; zákon ustanoví aj ich postavenie a pôsobnosť.“


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.