Opatrenie č. 92/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Čiastka 40/1966
Platnosť od 07.12.1966 do30.06.1990
Účinnosť od 07.12.1966 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 115/1966 Zb. zo dňa 15. decembra 1966.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.12.1966 - 30.06.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.12.1966 - 30.06.1990

Pôvodný predpis

07.12.1966
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené