Zákon č. 19/1966 Zb.Zákon o vysokých školách

(v znení č. 163/1969 Zb., 18/1976 Zb.)

Čiastka 7/1966
Platnosť od 30.03.1966 do31.08.1980
Účinnosť od 15.03.1976 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené