Vyhláška č. 64/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Čiastka 28/1964
Platnosť od 31.03.1964 do30.04.1966
Účinnosť od 01.04.1964 do30.04.1966
Zrušený 30/1966 Zb. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené