Uznesenie č. 43/1964 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o niektorých zmenách vo volebných obvodoch pre voľby do Národného zhromaždenia

Čiastka 21/1964
Platnosť od 07.03.1964 do31.12.1967
Záväznosť od 07.03.1964
Záväznosť do 31.12.1967
Zrušený 113/1967 Zb.

43

UZNESENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR

o niektorých zmenách vo volebných obvodoch pre voľby do Národného zhromaždenia

Predsedníctvo Národného zhromaždenia sa uznieslo na týchto zmenách:

Hraničné obce obvodu č. 34 voči obvodu č. 35 sú: Neratovice, Mlékojedy, Obřiství, Hořín, Dolní Beřkovice a Dolní Počaply;

Hraničné obce obvodu č. 35 voči obvodu č. 34 sú: Jiřice, Tišice, Tuhaň, Kly, Mělník, Liběchov.

Z obvodu č. 46 sa vyčleňujú obce Ohrazenice a Křešín a včleňujú sa do obvodu č. 47.

Predseda Národného zhromaždenia:

Fierlinger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené