Vyhláška č. 199/1964 Zb.Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o výchove nových vedeckých pracovníkov

Čiastka 85/1964
Platnosť od 12.12.1964 do30.09.1977
Účinnosť od 01.01.1965 do30.09.1977
Zrušený 39/1977 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1965 - 30.09.1977 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1965 - 30.09.1977

Pôvodný predpis

12.12.1964
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené