Vyhláška č. 193/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave

Čiastka 82/1964
Platnosť od 25.11.1964 do17.12.2006
Účinnosť od 25.11.1964 do17.12.2006
Uzavretie zmluvy 01.02.1963
Zrušený 44/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 19 vstúpila v platnosť výmenou nót obidvoch strán o jej schválení, t. j. 24. júlom 1964.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.11.1964 - 17.12.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

25.11.1964 - 17.12.2006

Pôvodný predpis

25.11.1964
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené