Vyhláška č. 173/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva stavebníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov

(v znení č. 76/1965 Zb., 38/1966 Zb.)

Čiastka 73/1964
Platnosť od 03.09.1964 do31.03.1984
Účinnosť od 01.07.1966 do31.03.1984
Zrušený 11/1984 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené