Vyhláška č. 116/1964 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž

Čiastka 48/1964
Platnosť od 18.06.1964
Účinnosť od 01.07.1964

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1964 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.1964

Pôvodný predpis

18.06.1964
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené