Vyhláška č. 116/1964 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž

Čiastka 48/1964
Platnosť od 18.06.1964
Účinnosť od 01.07.1964

OBSAH

116

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 18. júna 1964

o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž


Vláda Československej socialistickej republiky uznesením z 20. marca 1964 rozšírila podľa ustanovenia § 49 ods. 3 zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži 1. júlom 1964 právomoc hospodárskej arbitráže na rozhodovanie hospodárskych sporov, v ktorých aspoň jednou zo strán je jednotné roľnícke družstvo.

Tieto spory začaté po 30. júni 1964 rozhoduje štátna arbitráž. Hospodárska arbitráž však nerozhoduje hospodárske spory o náhradu škody spôsobenej prevádzkou dopravných prostriedkov (vrátane sporov z regresných nárokov), i keď účastníkom konania je jednotné roľnícke družstvo.

Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Dr. Dohnal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.