Zákon č. 10/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla"

Čiastka 7/1964
Platnosť od 05.02.1964 do14.10.1990
Účinnosť od 05.02.1964 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené