Zákon č. 99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok

Čiastka 56/1963
Platnosť od 17.12.1963 do30.06.2016
Účinnosť od 14.06.2016 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z.
Komentáre 1 343
Literatúra 535
Rozhodnutia súdov 182 102
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené