Zákon č. 95/1963 Zb.Zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).

Čiastka 54/1963
Platnosť od 14.12.1963 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 264/1992 Zb.
Rozhodnutia súdov 45
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené