Zákon č. 53/1963 Zb.Zákon, ktorým sa mení § 203 trestného zákona č. 140/1961 Zb.

Čiastka 31/1963
Platnosť od 17.07.1963 do31.12.2005
Účinnosť od 17.07.1963 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené