Vyhláška č. 51/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o evidencii knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov

Čiastka 30/1963
Platnosť od 13.07.1963 do30.06.2000
Účinnosť od 13.07.1963 do30.06.2000
Zrušený 183/2000 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené