Vyhláška č. 15/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou.

Čiastka 8/1963
Platnosť od 15.02.1963 do25.07.2008
Účinnosť od 15.02.1963 do25.07.2008
Uzavretie zmluvy 29.05.1961
Ratifikácia zmluvy 11.12.1961
Zrušený 362/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Zmluva nadobudla platnosť 10. januára 1963.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené